Maac werk

Carla Peters
Peereboom 9
6074 DJ Melick
Tel.: 06-23339509

Openingstijden:
Bel voor een afspraak.

E-mail: info@maacwerk.nl

Naar de website

Biedt kleine ondernemers binnen het MKB advies & begeleiding op hun vragen en/of problemen van arbeidsdeskundige en arbozaken en ziekteverzuim.

Indien deze ondernemingen langdurig zieke medewerkers hebben dan komen zij voor vragen te staan die niet hun dagelijkse kost is.

MAACwerk wil het proces van de Wet verbetering Poortwachter van de ondernemer overnemen en hem ondersteunen bij alle wettelijke termijnen, afspraken, administratieve zaken en dit afhandelen.
Dit zal altijd in onderling overleg gaan waarbij er sprake is van maatwerk. Dit in tegenstelling tot andere aanbieders waar vaak een totaalpakket moet worden afgenomen.

De ondernemer kan zich dan richten op zijn corebusiness terwijl MAACwerk het proces blijft coördineren en begeleiden.
MAACwerk is kleinschalig, biedt maatwerk tot in het detail, kent korte lijnen met direct contact tot de ondernemer, heeft duidelijke prijsafspraken en heeft kennis van de wetgeving zoals de Arbowet en de Wet verbetering Poortwachter.