Uitleg bij het aanvragen van sponsoring van de OVR

Beste aanvrager,
De Ondernemersvereniging krijgt jaarlijks nogal wat verzoeken om activiteiten of ondersteuningen te
sponsoren. Dit grote aantal en de variatie van de aanvragen heeft ertoe geleid dat er een beleid tot stand
is gekomen. Het budget van de OVR is niet onuitputtelijk en vraagt dus om met een kritische blik te
kijken naar sponsoraanvragen.
U treft een invulformulier aan waarbij een aantal vragen worden gesteld. Deze vragen zijn bedoeld
om te kijken of de aanvraag wordt aangenomen en welk bedrag er gehonoreerd wordt. Het
maximale sponsorbedrag kan €250,- zijn. De onderdelen waarvoor men aan moet voldoen, zijn door
de commissie sponsoring vastgesteld, worden niet openbaar gedeeld en beslissingen staan niet ter
discussie.
U komt alleen in aanmerking voor sponsoring als u vereniging of instelling in één de kerndorpen
gevestigd is, waar ondernemers aanwezig zijn die aangesloten zijn bij de OVR. Daarbuiten dient u
een aanvraag te doen bij de eigen ondernemersvereniging. Tevens keert de OVR maar 1 aanvraag per
jaar uit, heeft u meerdere activiteiten in een jaar, raden we u aan deze gelijktijdig aan te vragen, u kunt
dan wellicht wel in aanmerking komen voor een hogere vergoeding (met max. €250,-)
We vragen u nadrukkelijk de sponsoraanvraag minimaal 4 weken voor het evenement aan te vragen.

Na deze 4 weken kunnen we geen aanvraag meer aannemen in verband met de mogelijke reclame-
en sponsoruitingen. De beoordelingen van de aanvragen worden iedere eerste maandag van de

maand besproken. Komen aanvragen binnen die niet besproken kunnen worden, worden deze
automatisch afgewezen. Kijkt u dus goed wanneer u uw aanvraag in gaat dienen!
We verzoeken u om het formulier dat u op deze site aantreft zo volledig mogelijk in te vullen alvorens het
te verzenden. Het formulier niet uitprinten en afgeven, deze worden niet aangenomen voor behandeling.
De OVR neemt geen sponsorpakketten af, echter is sponsoring op maat wel in aantal gevallen
bespreekbaar. De OVR bepaald aan de hand van het formulier welke bijdrage zij aan een evenement zal
leveren. In overleg is dan de reclame-uiting vast te stellen.
De OVR wilt natuurlijk ook graag in beeld komen. We dragen uw activiteit ook uit via onze site en zouden
daar ook graag foto’s plaatsen. We zouden dus graag enkele foto’s krijgen van uw evenement, waarbij
de uiting OVR zichtbaar is. Maakt u uitingen via sociale media dat de OVR een bijdrage heeft gedaan,
dan zouden we graag in deze berichten getagd worden.
Wij wensen u alvast succes met het organiseren van een activiteit.

De reclame/sponsorcommissie van de OVR.

Let op (*) zijn verplicht in te vullen velden.

Gegevens aanvrager:
Gegevens activiteit:
Bezoekers:


0 tot 15 jaar15 tot 30 jaar30 tot 50 jaarouders als 50


janee


Activiteit:


EenmaligJaarlijksMeerdere malen per jaarSponsor aanvraag:


Geldelijke bijdrageOndersteuning door onze ondernemers


Reclame:PowerpointZeildoeken


JaNee